کتاب والدین خلاق چگونه تدریس می‌کنند؟ (+نسخه موبایل)

۰تومان

گاهی اوقات فرزندان ما برای  مشکلات درسی خود به ما والدین مراجعه نمی کنند. این در حالی است که ما به آن درس آگاهی داشته و می توانیم به آن ها توضیح دهیم و مشکل درسی آنان را برطرف کنیم. مراجعه نکردن فرزندانمان خیلی از فرصت های با ارزش را از ما به عنوان والدین موفق خواهد گرفت.
 یکی از فرصت هایی که در این ارتباط از دست می رود،  این است که ما در این شرایط می توانیم طوری به فرزندانمان نزدیک شویم که خیلی از مشکلات آنان را درک کرده و در رفعشان به آنان کمک کنیم.  این در شرایطی است که وقتی معلم مدرسه راجع به برخی مشکلات فرزندانمان صحبت کرده و در اصل از آنان به ما شکایت می کند، ما تعجب می کنیم. گویا اصلا این مشکل را در دلبندانمان متوجه نشده ایم. این به دلیل است که ما آنان را در آن شرایط ندیده ایم. حال هنگامی که  خودمان برای حتی مدت کوتاهی نقش معلم را بازی کنیم، می توانیم قبل از اینکه شخص دیگری مانند معلم مدرسه به ما اطلاع رسانی کند، خودمان از این مسائل درک درستی بدست آورده و در رفع آنان به دلبندانمان کمک کنیم.
هنگامی که والدین در جایگاه معلم آگاه و صاحب دانش ظاهر می شوند، در چشم فرزندان، اعتبار خاصی پیدا کرده و حرف آنان بیشتر مورد قبول واقع می شود. این نکته در تربیت فرزندان بسیار به والدین کمک کرده و آنان را در این مسیر پیش خواهد انداخت. این مقبولیت هنگامی بدست می آید که ما در امر تدریس موفق بوده و بتوانیم مطلب درسی مورد نظر را به فرزند خود به خوبی تفهیم کنیم. به زبان دیگر، این نتایج با ارزش هنگامی بدست می آید که ما خود را برای چنین شرایطی آماده کرده باشیم و از عهده آن به خوبی بر آییم. در غیر اینصورت فرصت بدست آمده را از بین برده و فرزند ما  دیگر در مورد درس و مدرسه روی ما حساب نخواهد کرد. او دیگر در این امر به ما مراجعه نمی کند. حال سوالی در اینجا به ذهن می رسد: هنگامی که فرزندانمان از ما در مورد مسائل درسی خود، که ما به آن ها آشنایی داریم، سوال می کنند، چه کنیم؟! چگونه پاسخ دهیم؟ خلاقیت در این شرایط چه نقشی بازی می کند؟
خیلی از ما والدین به مسائل درسی فرزندانمان آشنا هستیم. این مطلب در سال های ابتدایی تحصیلات آن ها نمایان تر است. برای مثال اگر فرزند ما در مورد ضرب و تقسیم در درس ریاضی سوال داشته باشد، می توانیم به او کمک کنیم.
در این کتاب سعی شده تا قدم به قدم و با ایجاد شرایط واقعی، کمک کنیم تا  شما والدین به تدریس فرزندان خود آگاهی پیدا کرده و بتوانید در چشم فرزندانتان به عنوان یک معلم دوست داشتنی و با سواد بدرخشید.
خلاقیت یکی از موهبت های بزرگ خداوند است که می تواند در این مسیر، والدین را یاری کرده و نویسنده کتاب هم با فعال سازی این قوه در پدر و مادر، به آن ها کمک می کند تا با تکنیک هایی، آنان را در این مسیر به موفقیت برساند.
دلایل زیادی باعث می شود که فرزندان، برای یادگیری درسی از دروس مدرسه، به سراغ پدر یا مادر بیایند. برای
مثال اگر در جلسه ای که این درس در کلاس توضیح داده می شود، به هر دلیل غایب باشند، ممکن است از پدر یا
مادر خود بخواهند که این درس را به آن ها توضیح دهد. شاید هم والدین، خودشان تصمیم بگیرند که به آن ها کمک
کنند تا از مطالب کلاس عقب نیفتند، یا اینکه ممکن است متوجه بیان معلم نشده و در کلاس، درس را یاد نگیرند.
گاهی هم بهتر است مطلب را قبل از اینکه درس داده شود یاد بگیرند. در این صورت در محیط کلاس، احساس راحتی
کرده و با اعتماد به نفس بیشتری حضور خواهند داشت. در ضمن، به این شکل، مطلب را عمیقتر درک کرده و از زاویه های مختلف به آن مسلط خواهند شد. اگر درسی مانند درس ریاضی، نیاز به حل مسائل مرتبط هم داشته باشد، با دید بهتری پاسخگو بوده و خارج از کلاس هم حل مسئله های دیگر را راحتتر از بقیه با دید بازتری انجام می دهند.
آشنا بودن دانش آموزان به مطلب، قبل از اینکه در کلاس درس مطرح شود، به طور چشمگیری باعث پیشرفت آن ها
خواهد شد. درضمن، هنگامی که آن ها از قبل به موضوع درسی آشنایی داشته باشند، نه تنها با اعتماد به نفس
بیشتری در کلاس حضور دارند، بلکه منجر به ایجاد علاقه به محیط کلاس و مدرسه و البته خود مطلب هم خواهد شد.
 
گاهی اوقات فرزندان ما برای  مشکلات درسی خود به ما والدین مراجعه نمی کنند. این در حالی است که ما به آن درس آگاهی داشته و می توانیم به آن ها توضیح دهیم و مشکل درسی آنان را برطرف کنیم. مراجعه نکردن فرزندانمان خیلی از فرصت های با ارزش را از ما به عنوان والدین موفق خواهد گرفت.
 یکی از فرصت هایی که در این ارتباط از دست می رود،  این است که ما در این شرایط می توانیم طوری به فرزندانمان نزدیک شویم که خیلی از مشکلات آنان را درک کرده و در رفعشان به آنان کمک کنیم.  این در شرایطی است که وقتی معلم مدرسه راجع به برخی مشکلات فرزندانمان صحبت کرده و در اصل از آنان به ما شکایت می کند، ما تعجب می کنیم. گویا اصلا این مشکل را در دلبندانمان متوجه نشده ایم. این به دلیل است که ما آنان را در آن شرایط ندیده ایم. حال هنگامی که  خودمان برای حتی مدت کوتاهی نقش معلم را بازی کنیم، می توانیم قبل از اینکه شخص دیگری مانند معلم مدرسه به ما اطلاع رسانی کند، خودمان از این مسائل درک درستی بدست آورده و در رفع آنان به دلبندانمان کمک کنیم.
هنگامی که والدین در جایگاه معلم آگاه و صاحب دانش ظاهر می شوند، در چشم فرزندان، اعتبار خاصی پیدا کرده و حرف آنان بیشتر مورد قبول واقع می شود. این نکته در تربیت فرزندان بسیار به والدین کمک کرده و آنان را در این مسیر پیش خواهد انداخت. این مقبولیت هنگامی بدست می آید که ما در امر تدریس موفق بوده و بتوانیم مطلب درسی مورد نظر را به فرزند خود به خوبی تفهیم کنیم. به زبان دیگر، این نتایج با ارزش هنگامی بدست می آید که ما خود را برای چنین شرایطی آماده کرده باشیم و از عهده آن به خوبی بر آییم. در غیر اینصورت فرصت بدست آمده را از بین برده و فرزند ما  دیگر در مورد درس و مدرسه روی ما حساب نخواهد کرد. او دیگر در این امر به ما مراجعه نمی کند. حال سوالی در اینجا به ذهن می رسد: هنگامی که فرزندانمان از ما در مورد مسائل درسی خود، که ما به آن ها آشنایی داریم، سوال می کنند، چه کنیم؟! چگونه پاسخ دهیم؟ خلاقیت در این شرایط چه نقشی بازی می کند؟
خیلی از ما والدین به مسائل درسی فرزندانمان آشنا هستیم. این مطلب در سال های ابتدایی تحصیلات آن ها نمایان تر است. برای مثال اگر فرزند ما در مورد ضرب و تقسیم در درس ریاضی سوال داشته باشد، می توانیم به او کمک کنیم.
در این کتاب سعی شده تا قدم به قدم و با ایجاد شرایط واقعی، کمک کنیم تا  شما والدین به تدریس فرزندان خود آگاهی پیدا کرده و بتوانید در چشم فرزندانتان به عنوان یک معلم دوست داشتنی و با سواد بدرخشید.
خلاقیت یکی از موهبت های بزرگ خداوند است که می تواند در این مسیر، والدین را یاری کرده و نویسنده کتاب هم با فعال سازی این قوه در پدر و مادر، به آن ها کمک می کند تا با تکنیک هایی، آنان را در این مسیر به موفقیت برساند.
دلایل زیادی باعث می شود که فرزندان، برای یادگیری درسی از دروس مدرسه، به سراغ پدر یا مادر بیایند. برای
مثال اگر در جلسه ای که این درس در کلاس توضیح داده می شود، به هر دلیل غایب باشند، ممکن است از پدر یا
مادر خود بخواهند که این درس را به آن ها توضیح دهد. شاید هم والدین، خودشان تصمیم بگیرند که به آن ها کمک
کنند تا از مطالب کلاس عقب نیفتند، یا اینکه ممکن است متوجه بیان معلم نشده و در کلاس، درس را یاد نگیرند.
گاهی هم بهتر است مطلب را قبل از اینکه درس داده شود یاد بگیرند. در این صورت در محیط کلاس، احساس راحتی
کرده و با اعتماد به نفس بیشتری حضور خواهند داشت. در ضمن، به این شکل، مطلب را عمیقتر درک کرده و از زاویه های مختلف به آن مسلط خواهند شد. اگر درسی مانند درس ریاضی، نیاز به حل مسائل مرتبط هم داشته باشد، با دید بهتری پاسخگو بوده و خارج از کلاس هم حل مسئله های دیگر را راحتتر از بقیه با دید بازتری انجام می دهند.
آشنا بودن دانش آموزان به مطلب، قبل از اینکه در کلاس درس مطرح شود، به طور چشمگیری باعث پیشرفت آن ها
خواهد شد. درضمن، هنگامی که آن ها از قبل به موضوع درسی آشنایی داشته باشند، نه تنها با اعتماد به نفس
بیشتری در کلاس حضور دارند، بلکه منجر به ایجاد علاقه به محیط کلاس و مدرسه و البته خود مطلب هم خواهد شد.
 

نظرات

هیچ نظری فعلا موجود نیست

نظر دهنده اول باش “کتاب والدین خلاق چگونه تدریس می‌کنند؟ (+نسخه موبایل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping